Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Методи трансфертного ціноутворення

Який метод трансфертного ціноутворення обрати

Метод

Пріо-ритет

Сутність

Ким використовується

Показник рентабельності

Примітки

Метод порівняльної неконтрольованої ціни

1

Полягає у порівнянні ціни, застосованої у контрольованій операції, з ціною у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).

Використовується:

1) всіма платниками податку, якщо наявна інформація про ціни у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях);

2) для контрольованих операцій з експорту та/або імпорту товарів, що мають біржове котирування (постанова КМУ від 08.09.2016 №616).

-

Якщо платник податків, який експортував та/або імпортував товари, що мають біржове котирування не застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни, то такий платник повинен до 1 травня року, що настає за звітним, подати до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку, письмову інформацію в довільній формі, в якій зазначаються дані про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу таких товарів (до першого непов'язаного контрагента).

Метод ціни перепродажу

2

Полягає у порівнянні валової рентабельності від перепродажу товарів (робіт, послуг), придбаних у контрольованій операції, з валовою рентабельністю від перепродажу товарів (робіт, послуг), яка отримується у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).

Використовується, зокрема, але не виключно, якщо під час перепродажу товару здійснюються такі операції:

1) підготовка товару до перепродажу та його транспортування (поділ товарів на партії, формування поставок, сортування, перепакування);

2) змішування товарів, якщо характеристики кінцевої продукції (напівфабрикатів) істотно не відрізняються від характеристик змішуваних товарів.

Валова рентабельність

-

Метод "витрати плюс"

2

Полягає у порівнянні валової рентабельності собівартості продажу товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції з аналогічним показником рентабельності у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).

Використовується, зокрема, але не виключно, під час:

1) виконання робіт (надання послуг) особами, які є пов'язаними з отримувачами результатів таких робіт (послуг);

2) операцій з продажу товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між пов'язаними особами;

3) операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) між пов'язаними особами.

Валова рентабельність собівартості

-

Метод чистого прибутку

3

Полягає у порівнянні відповідного фінансового показника рентабельності у контрольованій операції (чистого прибутку на основі відповідної бази (витрати, продаж, активи) або показника рентабельності операційних витрат) з відповідним показником рентабельності у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).

Використовується, зокрема, у разі відсутності або недостатності інформації, на підставі якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатній рівень зіставності умов контрольованої операції з умовами зіставних неконтрольованих операцій під час використання методів, що мають більший пріоритет.

1) чиста рентабельність;

2) чиста рентабельність витрат;

3) рентабельність операційних витрат;

4) рентабельність активів;

5) рентабельність капіталу.

-

Метод розподілення прибутку

3

Полягає у виділенні кожній особі, що бере участь у контрольованій (контрольованих) операції (операціях), частини загального прибутку (або збитку), отриманого за результатами здійснення такої операції, яку б інша непов'язана особа отримала від участі у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).

Може використовуватися, зокрема, але не виключно, у разі наявності:

1) істотного взаємозв'язку між контрольованими операціями та іншими операціями, що здійснюються сторонами контрольованої операції з пов'язаними з ними особами;

2) у сторін контрольованої операції прав на володіння (користування) об'єктами нематеріальних активів, що істотно впливають на рівень рентабельності, отриманої сторонами контрольованої операції за результатами здійснення такої контрольованої операції.

1) валова рентабельність;

2) валова рентабельність собівартості;

3) чиста рентабельність;

4) чиста рентабельність витрат;

5) рентабельність операційних витрат;

6) рентабельність активів;

7) рентабельність капіталу.

Показники рентабельності використовуються для визначення розрахункового прибутку (збитку) для кожної особи, що є стороною контрольованих операцій.