Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Звичайні ціни для ПДВ