Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Відповідальність

Який розмір штрафних санкцій застосовується за порушення вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ щодо проведених контрольованих операцій протягом 2014 року?

Згідно з п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Відповідно до п.п. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 ПКУ на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом місяця з дня отримання запиту подають документацію щодо окремих контрольованих операцій, зазначених у запиті.

Відповідальність за порушення вимогп. 39.4 ст. 39 ПКУ встановлено п. 120.3 ст. 120 ПКУ.

Згідно з п. 11 підрозд. 10 «Інші перехідні положення» ПКУ штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій.

Пунктом 120.3 ст. 120 ПКУ (у редакції, що діяла з 01.01.2015 по 13.08.2015) встановлено, що за неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про здійснені ним протягом року контрольовані операції або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

  • 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
  • п’ять відсотків суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті;
  • три відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції.

Починаючи з 13.08.2015 відповідно до п. 120.3 ст. 120 ПКУ за неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

  • 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
  • 1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;
  • 3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Отже, якщо рішення про застосування штрафних санкцій стосовно порушення вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ щодо контрольованих операцій, які здійснені протягом 2014 року, приймаються контролюючим органом у періоді з 01.01.2015 по 13.08.2015, то розмір штрафних санкцій застосовується на підставі п. 120.3 ст. 120 ПКУ у редакції, що діяла з 01.01.2015 по 13.08.2015. Якщо рішення стосовно порушення вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ щодо контрольованих операцій, здійснених протягом 2014 року, приймаються після 13.08.2015, то розмір штрафних санкцій застосовується на підставі п. 120.3 ст. 120 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015.

                                                  Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України


Які штрафні санкції застосовуються при неподанні або несвоєчасному поданні платником податків звіту та/або обов'язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції?

Відповідно до п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

  • 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
  • 1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;
  • 3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення. 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України