Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Великі платники податків

Який порядок попереднього узгодження цін у контрольованих операціях великими платниками податків?

Порядок попереднього узгодження цін у контрольованих операціях визначено п. 39.6 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п.п. 39.6.1 п. 39.6 ст. 39 ПКУ великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, із заявою про попереднє узгодження цін у контрольованих операціях.

Узгодження цін у контрольованих операціях є процедурою між великим платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, під час якої узгоджуються критерії для визначення умов, що відповідають принципу "витягнутої руки", для деяких майбутніх контрольованих операцій на обмежений строк на підставі договору.

Згідно з п.п. 39.6.1.1 п.п. 39.6.1 п. 39.6 ст.39 ПКУ предметом узгодження можуть бути, зокрема, але не виключно:

  • види та/або перелік товарів (робіт, послуг), що є предметом контрольованих операцій;
  • методи або комбінація методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки";
  • перелік джерел інформації, які передбачається використати для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки";
  • строк, на який узгоджуються ціни у контрольованих операціях;
  • допустиме відхилення від встановленого рівня економічних умов здійснення контрольованих операцій;
  • порядок, строки подання та перелік документів, які підтверджують дотримання узгоджених цін у контрольованих операціях.

Інші умови попереднього узгодження цін у контрольованих операціях визначаються за згодою сторін (п.п. 39.6.1.2 п.п. 39.6.1 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

За результатами попереднього узгодження цін у контрольованих операціях укладається договір, який підписується керівником великого платника (платників) податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

Договір, укладений за результатами узгодження цін у контрольованих операціях між великим платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має односторонній характер (п.п. 39.6.2.1 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

У разі коли предметом узгодження є порядок встановлення відповідності цін у контрольованій зовнішньоекономічній операції принципу "витягнутої руки", великий платник (платники) податків чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, мають право залучати до процедури узгодження цін державний орган, уповноважений справляти податки і збори в державі, яка є стороною контрольованої зовнішньоекономічної операції (за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою). Договір, укладений за результатами такого взаємного узгодження, має двосторонній характер (п.п. 39.6.2.2 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

У разі залучення до процедури узгодження цін двох і більше державних органів, уповноважених справляти податки і збори в державах, які є сторонами контрольованої зовнішньоекономічної операції (за умови наявності міжнародних договорів (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такими державами), договір, укладений за результатами такого узгодження, має багатосторонній характер (п.п. 39.6.2.3 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ).

Порядок попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі дотримання умов договору про узгодження цін контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом договору про попереднє узгодження цін (п.п. 39.6.2.4 п.п. 39.6.2 п. 39.6 ст. 39 ПКУ). 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України