Перша національна база
трансфертного ціноутворення

30-відсоткове обмеження

У яких випадках слід коригувати фінансовий результат до оподаткування на 30% вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів?

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування по операціях з придбання товарів, робіт, послуг у нерезидентів.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015, об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, що виникають по операціях з нерезидентами з придбання (продажу) товарів, робіт, послуг.

Так, відповідно до п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Кодексу та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Таким чином, платник податку для проведення коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу при здійсненні операцій з придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, використовує договірну (контрактову) вартість товарів (робіт, послуг) залежно від того, чи відповідає ця вартість рівню звичайних цін чи ні.

Так, вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до ст. 39 Кодексу; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.

Лист ДФСУ від 20.01.2016 р. N 956/6/99-99-19-02-02-15


Чи залежить 30-відсоткове коригування від того, відображені чи ні витрати на придбання товарів у "низькоподаткових" нерезидентів при формуванні фінансового результату до оподаткування у звітному періоді?

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі застосування 30-відсоткового обмеження.

Відповідно до п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Кодексу та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Таким чином, платник податку для проведення коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу при здійсненні операцій з придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, використовує договірну (контрактову) вартість товарів (робіт, послуг) незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку у звітному періоді.

Лист ДФСУ від 22.12.2015 р. N 27432/6/99-99-19-02-02-15


Чи підпадають під дію положень пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ операції, пов'язані з процентними витратами за борговими зобов'язаннями перед нерезидентом - пов'язаною особою?

Операції, пов'язані з процентними витратами за борговими зобов'язаннями перед нерезидентом - пов'язаною особою, відображаються за спеціальними правилами, встановленими п. 140.2 ст. 140 Кодексу, і не підпадають під дію положень пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Лист ДФСУ від 25.04.2016 р. № 9274/6/99-99-15-02-02-15


Чи залежить збільшення фінансового результату до оподаткування на суму 30 відс. вартості придбаних товарів у "низькоподаткового" нерезидента від того є чи ні такий нерезидент пов'язаною особою з резидентом?

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі застосування 30-відсоткового обмеження, якщо операція не є контрольованою, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є (пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу):

  • господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;
  • зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, господарські операції визнаються контрольованими, якщо виконується, зокрема, така умова - обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, що виникають по операціях з нерезидентами з придбання (продажу) товарів, робіт, послуг.

Так, відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до ст. 39 Кодексу, або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.

Тобто у випадках, коли операції з резидентами цих країн є контрольованими, застосовуються правила трансфертного ціноутворення, та у разі, якщо сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не здійснюється. Крім того, операції з нарахування процентів за борговими зобов'язаннями перед нерезидентом - пов'язаною особою, що не є контрольованими, підлягають регулюванню згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу, та коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не здійснюється.

Якщо придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, які у рамках одного періоду не досягають розмірів, необхідних для застосування до них правил трансфертного ціноутворення як до контрольованих операцій, право для незастосування вимог для збільшення фінансового результату виникає, якщо сума витрат по цих операціях підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без представлення звіту.

Враховуючи наведене, платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 відс. вартості придбаних товарів у нерезидента, країна резиденції якого включена до затвердженого переліку (незалежно від того, є пов'язаною особою з резидентом такий нерезидент, чи ні), якщо ці операції не підпадають під визначення контрольованих.

Однак у разі, якщо платник податку підтверджує суму витрат на придбання таких товарів за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту, то таке коригування він не здійснює.

Лист ДФСУ від 25.04.2016 р. № 9274/6/99-99-15-02-02-15


Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму 30% у разі проведення операцій із філією нерезидента?

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі проведення операцій із філією нерезидента та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, що виникають по операціях з нерезидентами з придбання (продажу) товарів, робіт, послуг.

Так, відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу) придбаних у нерезидентів (в тому числі нерезидентів - пов'язаних осіб), що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Отже, операція, яка проводиться із філією нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, вважається такою, що проводиться з нерезидентом і, враховуючи статус нерезидента (країна резиденції включена до переліку), фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню, тобто збільшується, на суму 30 відсотків, якщо ця операція не визнана контрольованою відповідно до положень ст. 39 Кодексу.

Лист ДФСУ від 06.10.2016 р. № 21785/6/99-99-15-02-02-15


Чи здійснюється за підсумками податкового (звітного) кварталу коригування фінансового результату до оподаткування на суму 30 відсотків вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів?

Відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних, зокрема у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ. Вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

При цьому, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену відповідно до принципу "витягнутої руки", встановленого ст. 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки".

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 ПКУ).

Оскільки вартісні критерії контрольованих операцій встановлені в розрахунку на рік, рішення про незбільшення фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу приймається платником податків лише за підсумками відповідного податкового (звітного) року.

Таким чином, платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат податкового (звітного) кварталу, півріччя, 9 місяців на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних, зокрема у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ. 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України