Перша національна база
трансфертного ціноутворення

Новини трансфертного ціноутворення

  • Яку інформацію має містити документація з трансфертного ціноутворення

Яку інформацію має містити документація з трансфертного ціноутворення

04.03.2018
Яку інформацію має містити документація з трансфертного ціноутворення
ДФС України в індивідуальній податковій консультації № 365/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 31.01.2018 в черговий раз звернула увагу, що у разі отримання платником податків запиту про подання документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій за минулі роки (зокрема, 2013-2016 рр.), подана до контролюючого органу документація має містити інформацію відповідно до вимог пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України, чинних на момент направлення такого запиту.
 
Нагадаємо, що згідно із діючою на сьогодні редакцією пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України документація з трансфертного ціноутворення повинна містити таку інформацію:
 
а) дані про особу (осіб), яка є стороною контрольованої операції, та про пов’язаних осіб платника податків (у звітному періоді, в якому здійснювалася контрольована операція, та на момент подання документації), а саме:
 
- контрагента (контрагентів) контрольованої операції;
 
- осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків;
 
- осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків безпосередньо (опосередковано) володіє платник податків.
 
б) загальний опис діяльності групи компаній (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);
 
в) опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури із зазначенням загальної кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів платника податків станом на дату операції або на кінець звітного періоду;
 
г) опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводить свою діяльність платник податків, основні конкуренти;
 
ґ) відомості про участь платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків;
 
д) опис контрольованої операції та копії відповідних договорів (контрактів);
 
е) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
 
є) відомості про фактично проведені розрахунки у контрольованій операції (сума та валюта платежів, дата, платіжні документи);
 
ж) чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни, зокрема бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 
з) функціональний аналіз контрольованої операції: відомості про функції осіб, що є сторонами (беруть участь) у контрольованій операції, про використані ними активи, пов’язані з такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції;
 
и) економічний та порівняльний аналіз:
 
- суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень рентабельності;
 
- обґрунтування вибору методу, який застосовано для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", фінансового показника та сторони, що досліджувалася;
 
- обґрунтування вибору та інформація про зіставні операції (зіставних осіб) і джерела інформації, які використовувалися для аналізу;
розрахунок діапазону цін (рентабельності);
 
- опис та розрахунок проведених коригувань.
 
і) відомості про проведене платником податку самостійне пропорційне коригування податкової бази та сум податку (у разі його проведення).